• Szukaj
  • Powiadomienia
  • Ulubione
  • Moje konto
  • Koszyk

Dofinansowania na fotowoltaikę 2024

Dofinansowania na fotowoltaikę 2024
Wiedza o fotowoltaice
Zaktualizowane 19. lipca 2024
11 min. czas czytania
Marta Sawicka
Marta Sawicka

Dofinansowana na fotowoltaikę (aktualizacja lipiec 2024)

Sprawdź aktualne dofinansowania na fotowoltaikę. Zobacz status priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2024 związanych z zeroemisyjny systemem energetycznym, transportem oraz dobrą jakością powietrza.

Dofinansowania na fotowoltaikę w skrócie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opublikował listę priorytetowych programów na 2024 rok. Wśród nich znalazły się znane już z poprzednich lat programy takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Sprawdź aktualny status wybranych programów dotyczących dofinansowań do fotowoltaiki, magazynów energii czy pojazdów elektrycznych.

ProgramStatusDo kiedy?Dla kogo?
Mój
Prąd
Nabór zamknięty - start 2.09.202420.12.2024 r.Osoby fizyczne 
Czyste
Powietrze
Nabór otwarty30.06.2027 r.Osoby fizyczne
Energia
dla
Wsi
Nabór zamknięty29.02.2024 r. / kolejny w IV kw. 2024 r.Rolnicy, spółdzielnie energetyczne
AgroenergiaNabór otwarty31.12.2025 r. (koniec podpisywania umów) Osoby fizyczne lub prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych od 1 ha do 300 ha
Moja
elektrownia
wiatrowa
Nabór otwarty17.06.2024 - 30.12.2028 r.Osoby fizyczne
Mój
elektryk
Nabór otwarty30.09.2025 r. lub do wyczerpania środkówOsoby fizyczne, przedsiębiorcy
Energia
Plus
Nabór otwarty 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacjiPrzedsiębiorcy
Przemysł
energochłonny
- OZE
Nabór otwarty20.12.2024 r.Przedsiębiorcy
OZE – źródło
ciepła dla
ciepłownictwa
Nabór otwarty16.04.2024 - 31.12.2027 r.Przedsiębiorcy i samorządy 

Aktualne programy dofinansowania na fotowoltaikę 2024 - szczegóły

Mój Prąd

Status: 

Nowa edycja programu ruszy 2 września 2024 r. i potrwa do 20 grudnia 2024 roku, lub do wyczerpania budżetu

Budżet

400 mln zł 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja maksymalnie 6 tys. zł do mikroinstalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego zakresu inwestycji będzie wypłacana tylko dla instalacji przyłączonych do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych wyniesie 7 tys. zł w przypadku inwestycji także w magazyn energii. Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 20 kW przyłączonej do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r., konieczna będzie także inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone różne urządzenia, które kwalifikują się do mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym m.in. pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną, wiaty i carporty zawierające ogniwa PV, fotowoltaiczne zestawy balkonowe. Wszystkie zgłoszone do dofinansowania instalacje fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Dla kogo

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych.

Więcej informacji:

Szczegóły programu znajdują się tutaj.

 

Czyste Powietrze

Status: 

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 roku. Od 22 kwietnia 2024 obowiązują zmiany w warunkach przyznawania dotacji (nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). 

Ostatnia aktualizacja:
Producenci i importerzy pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości mają czas do 31 grudnia 2024 roku na dostarczenie wymaganych badań technicznych swoich urządzeń, aby utrzymać je na liście ZUM. Istnieje możliwość tymczasowego wprowadzenia na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości takie jak: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. 

Użytkownicy programu będą zobowiązani do wyboru pomp ciepła z listy ZUM od 14 czerwca 2024 roku. Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, które obejmują między innymi wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie.

Zmiany:
1. Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (tzw. lista ZUM). Lista ta ma zapewnić, że urządzenia, które będą finansowane ze środków publicznych, będą spełniały określone normy techniczne i nie będą narażać mieszańców Polski na nadmierne koszty związane z ich użytkowaniem.

2. Ograniczenie nadużyć, dlatego wprowadzamy możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

3. W trosce o osoby biorące dotacje zostaną wprowadzone też nowe zapisy umowne dot. dotacji z prefinansowaniem (wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej) oraz dot. dotacji przez pełnomocnika (wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy poświadczonym notarialnie).

Budżet

Według ostatniej informacji podanej przed MKiŚ 6,4 mld zł / cały budżet programu to 83,3 mld zł (dotacje, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa) plus 20 mld zł (kredyty udzielane przez banki). 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Celem programu jest wspieranie termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła spełniające obecne normy. W jego ramach można uzyskać wsparcie na zakup instalacji PV, wymianę pieców (tzw. kopciuchów), modernizacje instalacji grzewczych, ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi oraz zakup rekuperacji. 

Dla kogo

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych.

Więcej informacji:

Szczegóły programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie rządowej programu.

 

Energia dla Wsi

Status: 

Nabór zamknięty. Ostatnia edycja zakończyła się 29.02.2024 roku, a kolejna jest przewidywana na IV kwartał 2024 roku.

Budżet

W poprzedniej edycji programu obowiązywał budżet 1 mln zł - była to kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Program Energia dla Wsi ma na celu zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W jego ramach można uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji PV, biogazowni, elektrowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych.

Dla kogo

Osoby fizyczne oraz prawne, które od co najmniej dwunastu miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i spółdzielnie energetyczne.

Więcej informacji:

Szczegóły programu są dostępne na stronie rządowej gov.pl

 

Agroenergia

Status: 

Nabór trwa do 30 czerwca 2027 roku.

Budżet

 200 000 tys. zł 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Zakup i montaż instalacji PV, elektrowni wiatrowych i pomp ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz towarzyszących im magazynów energii elektrycznej.

Dla kogo

Program Agroenergia jest skierowany do osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych od 1 ha do 300 ha.

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się na stronie rządowej gov.pl

 

Moja Elektrownia Wiatrowa

Status: 
Nabór wniosków rozpocznie się w II/III kwartale tego roku. Planowane wsparcie ma zwiększyć moc OZE o ok. 50 MW do 2029 roku. 

Budżet

400 mln zł

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Przydomowe elektrownie wiatrowe i dołączone do nich magazyny energii. Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na instalację wiatrową do 20 kW, oraz do 17 tys. zł na magazyn energii.

Dla kogo

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Więcej informacji:

Obecnie nie ma jeszcze dedykowanej strony internetowej programu Moja Elektrownia Wiatrowa.

 

Mój Elektryk

Status: 

Nabór otwarty do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków alokacji.

Budżet

Cały budżet programu 900 mln zł, z czego 600 mln zł jest przeznaczone na dofinansowanie leasingów

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Program Mój Elektryk oferuje wsparcie przy zakupie lub leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Wsparcie na zakup samochodu osobowego to maksymalnie 27 tys. zł., a dla pojazdów dostawczych nawet 70 tys. zł.

Dla kogo

Dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się na rządowej stronie internetowej programu.

 

Energia Plus

Status: 

Nabór otwarty do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet

566,931 mln zł - kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki.

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Program ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawę jakości powietrza. W tym zakresie wsparcie obejmuje m. in. przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.

Dla kogo

Program Energia Plus skierowany jest do przedsiębiorstw.

Więcej informacji:

Szczegóły i nabór wniosków znajdują się na dedykowanej stronie rządowej.

 

Przemysł energochłonny - OZE

Status: 

Nabór otwarty do 20.12.2024 roku.

Budżet

583 903,4 tyś zł - kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki.

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Przemysł energochłonny - OZE to program skoncentrowany na zmniejszeniu emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu. Efekt ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Wsparcie dotyczy zatem budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dla kogo

Program skierowany do przedsiębiorstw.

Więcej informacji:

Szczegóły dostępne są na dedykowanej stronie rządowej.

OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa

Status: 

Nabór otwarty do 31.12.2027 roku.

Budżet

2 mld zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie? 
Wsparcie zostanie udzielone inwestycjom związanych z budową lub/i modernizacją źródeł energii o łącznej zainstalowanej mocy co najmniej 2 MWt (minimalna moc nowych lub rozbudowywanych źródeł energii odnawialnej nie może być mniejsza niż 2 MWt), gdzie do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz geotermia. Częścią inwestycji może być również podłączenie do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (producenta energii) lub magazyn energii (w tym magazyny ciepła oraz inne technologie).

Dla kogo

Program skierowany do przedsiębiorstw.

Więcej informacji:

Szczegóły dostępne w komunikacie ministerstwa.

Jak skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę?

Aby skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę w 2024 roku, warto zacząć od dokładnego zapoznania się z wymaganiami poszczególnych programów. Następnie należy przygotować niezbędne dokumenty i wypełnić wniosek online lub złożyć go w odpowiedniej instytucji. Proces ten może wymagać konsultacji z doradcą energetycznym, który pomoże w wyborze najlepszej oferty oraz zapewni wsparcie w przygotowaniu kompletnej dokumentacji. Warto także monitorować terminy naborów, aby nie przegapić okazji do uzyskania wsparcia finansowego.

Proszę czekać, ładują się powiadomienia...
Powiadomienia
    Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania powiadomień.
    Pliki cookie @ Memodo są po ty, by uczynić Twoją wizytę w sklepie internetowym Memodo jeszcze bardziej wyjątkową.

    Informacje o plikach cookie