• Szukaj
  • Powiadomienia
  • Ulubione
  • Moje konto
  • Koszyk

Memodo News 05.07

Memodo News 05.07
Zaktualizowane 01. stycznia 2024
5 min. czas czytania
Memodo Redaktion
Redakcja Memodo

Od pierwszego lipca weszły w życie taryfy dynamiczne

Obowiązują już nowe zasady rozliczania prosumentów objętych systemem net-billing. Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewidują przejście na rozliczenia nadwyżek energii po cenach godzinowych (RCE) zamiast średniej miesięcznej ceny hurtowej energii (RCEm), a nowe przepisy dotyczą prosumentów, którzy przyłączyli instalacje po 31 marca 2022 r. 

Wśród inwestorów pojawiły się obawy, iż wprowadzenie cen godzinowych może spowodować duże wahania wartości oddawanej energii, zwiększając ryzyko mniejszych korzyści finansowych. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało zmiany mające zapewnić większą stabilność cen, ale projekt ustawy został przedłożony zbyt późno, by wprowadzić je przed 1 lipca.

Obecnie nie ma oficjalnych komunikatów dotyczących przejścia do wcześniejszych rozliczeń miesięcznych. O tym, iż będzie możliwość wyboru, Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało we wcześniejszych komunikatach. 

Kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze mają wejść zmiany, przyznające większą rolę gminom i dofinansowujące je łączną kwotą 488 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wsparcie, które pomoże gminom docierać do potencjalnych beneficjentów programu. 

Otrzymają one środki na punkty konsultacyjno-informacyjne (95 mln zł) i działalność operatorów programu (367 mln zł). Każda gmina zaangażowana w program może dostać do 35 tys. zł na punkt „Czystego Powietrza”, a także ryczałty i opłaty za składanie wniosków. Dodatkowo, 25 mln zł trafi na nagrody dla najaktywniejszych podmiotów. 

Od 14 czerwca 2024 r. funkcjonują już zasady, w myśl których dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia z europejskim znakiem jakości i figurujące na liście ZUM. Program oferuje dofinansowanie do 135 tys. zł na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, przy czym obowiązuje zasada, że im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Zwiększenie budżetu w programie Mój Elektryk

Budżet programu Mój Elektryk został zwiększony, co umożliwi dofinansowanie kolejnych 2 tysięcy samochodów elektrycznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki podniósł pulę środków z 900 do 960 mln zł. Od 2021 roku dofinansowano już zakup blisko 23 tysięcy pojazdów elektrycznych, a teraz dodatkowe 60 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie leasingu.

Dla osób indywidualnych dofinansowanie wynosi 18,75 tys. zł, z limitem ceny pojazdu do 225 tys. zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać 27 tys. zł bez limitu ceny. Na ten cel przewidziano 100 mln zł, z czego wykorzystano około 70%.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje do 27 tys. zł na samochody osobowe, zależnie od zadeklarowanego przebiegu, z limitem ceny 225 tys. zł. Dla pojazdów dostawczych dofinansowanie wynosi do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł przy podwyższonym przebiegu. Na motorowery i motocykle przewidziano do 4 tys. zł.

Tauron przeprowadza kontrole prosumentów

Tauron Dystrybucja ponownie kontroluje prosumentów, sprawdzając około 1,6 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Kontrole mają na celu weryfikację zgodności parametrów instalacji z danymi zgłoszonymi operatorowi oraz poprawę współpracy z siecią elektroenergetyczną. Spółka podkreśla, że inspekcje obejmą także magazyny energii, które zaczęły się pojawiać w domach prosumentów.

W zeszłym roku kontrolerzy Taurona wykryli przekroczenie mocy w ponad 50% sprawdzonych instalacji, a w 50 przypadkach stwierdzono przekroczenie napięcia. Wykryto również nielegalne zmiany w układach pomiarowo-rozliczeniowych. W tym roku Tauron skupi się na przekroczeniach mocy, napięcia oraz wprowadzaniu energii do sieci bez umowy.

Kontrole mają na celu poprawę sprawności sieci oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki wykorzystaniu dronów, inspekcje będą bardziej efektywne i bezpieczniejsze.

Dofinansowania na efektywność energetyczną i OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dotacje na poprawę efektywności energetycznej i instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Łączna pula środków wynosi 900 mln zł, z czego 500 mln zł przeznaczono na nabór konkurencyjny, a 400 mln zł na tryb niekonkurencyjny.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 września 2024 r. Dotacje będą przyznawane na projekty dotyczące m.in. ocieplenia budynków, odzysku ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji OZE, wymiany oświetlenia oraz modernizacji wentylacji i klimatyzacji. Dofinansowanie można uzyskać również na projekty zwiększające powierzchnie zielone i rozwijające elektromobilność, takie jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Warunkiem składania wniosków w trybie niekonkurencyjnym jest identyfikacja jednostki przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

To może Cię zainteresować
Proszę czekać, ładują się powiadomienia...
Powiadomienia
    Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania powiadomień.
    Pliki cookie @ Memodo są po ty, by uczynić Twoją wizytę w sklepie internetowym Memodo jeszcze bardziej wyjątkową.

    Informacje o plikach cookie