• Szukaj
  • Powiadomienia
  • Ulubione
  • Moje konto
  • Koszyk

Memodo News 07.06

Memodo News 07.06
Zaktualizowane 07. czerwca 2024
5 min. czas czytania
Memodo Redaktion
Redakcja Memodo

Znamy treść projektu nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma poprawić opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne. 

Nowe przepisy umożliwią prosumentom korzystającym z net-billingu wybór między dotychczasowym rozliczaniem nadwyżek energii według średniej miesięcznej ceny (RCEm) a cenami godzinowymi (RCE). Przy wyborze cen godzinowych prosumenci otrzymają 30% zwrot wartości niewykorzystanej nadwyżki energii, a przy cenach miesięcznych – standardowe 20%. Dodatkowo, wartość depozytu prosumenckiego będzie powiększana współczynnikiem korekcyjnym 1,23, co zmniejszy różnicę między ceną rynkową a taryfową. 

Projekt uwzględnia również rozwiązania dotyczące przejścia z systemu opustów na net-billing, zapewniając sprawiedliwe rozliczenia dla prosumentów, którzy wprowadzili energię do sieci przed zmianą systemu. Proponowane zmiany mają uczynić net-billing bardziej atrakcyjnym finansowo i zoptymalizować zużycie energii, jednocześnie nie wpływając na pozostałych odbiorców energii.

Ceny modułów fotowoltaicznych się stabilizują

Z analizy portalu pvXchange wynika, że w maju 2024 roku ceny modułów fotowoltaicznych w europejskich hurtowniach wykazały stabilność, z wyjątkiem segmentu modułów o najwyższej sprawności. 

Średnia cena modułów o przeciętnej sprawności, wynosząca 0,13 euro/Wp, pozostała na poziomie cen z kwietnia, choć od początku roku spadała o 7,1%. W grupie modułów z ograniczoną gwarancją, cena wynosiła 0,08 euro/Wp, również bez zmian względem kwietnia, gdzie spadek wynosił wcześniej 11,1%. Wyjątkiem będą ceny najwydajniejszych modułów, opartych na technologiach HJT, TOPCon lub IBC, spadły w maju o 9,5%.

Portal pvXchange wskazuje przy tym na problem na rosnących zapasów modułów o przeciętnej sprawności, trudnych do sprzedania w obliczu napływu wydajniejszych chińskich modułów typu N. Dodatkowo, nowe restrykcje celne w USA mogą spowodować przekierowanie chińskich modułów do Europy, co może zwiększyć presję cenową. 

Odmowy przyłączenia instalacji do sieci

Urząd Regulacji Energetyki chce rozwiązać problem rosnącej liczby odmów przyłączenia nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Prezes URE zainicjował spotkania z kluczowymi uczestnikami rynku energii, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PTPiREE, Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz stowarzyszeń sektora OZE. Dyskusje skupiły się na lepszym wykorzystaniu dostępnej mocy przyłączeniowej, elastyczności sieci oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań, takich jak cable pooling. 

W wyniku tych rozmów, pod kierownictwem PTPiREE utworzone zostaną zespoły eksperckie, które opracują zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sieciowych. Zespoły mają również rozważyć doprecyzowanie przepisów, jednolite zasady publikowania informacji o zasobach sieciowych oraz rozwiązania dotyczące wygaszania niezrealizowanych umów blokujących możliwości przyłączeniowe. Plany tych prac mają trafić do Prezesa URE do 25 czerwca tego roku.

PSE: Polska potrzebuje 10 GW magazynów energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują na konieczność uzupełnienia systemu energetycznego magazynami energii o łącznej mocy 10 GW, aby ustabilizować sieć w Polsce. PSE zaznacza przy tym, że polska energetyka potrzebuje większej elastyczności, która musi być obecna na poziomie sieci dystrybucyjnych, co wymaga elektryfikacji gospodarki, w tym zaangażowania prosumentów. 

Reforma rynku bilansującego, wdrażana przez PSE, ma stworzyć nowe możliwości biznesowe dla inwestorów planujących projekty hybrydowych instalacji wytwórczych i magazynów energii. PSE pracuje także nad przyspieszeniem podłączenia dużych baterii do sieci, z planem uruchomienia magazynów o mocy około 2 GW w ciągu roku. Jednocześnie spółka apeluje także o wsparcie finansowe dla inwestycji w magazyny ciepła przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpis do rejestru klastrów energii

Urząd Regulacji Energetyki wprowadził nowy wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru klastrów energii. Zmiana ta ma ułatwić złożenie kompletnej dokumentacji, co dotychczas było problematyczne dla wielu zainteresowanych. 

Rejestr Klastrów Energii, prowadzony przez URE od początku 2024 roku, został wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, oferując klastrom szereg preferencji, takich jak ulgi w opłatach dystrybucyjnych i związanych z systemami wsparcia OZE. Aby uzyskać wpis, klastry muszą spełniać nowe wymogi, m.in. dotyczące produkcji i konsumpcji energii, oraz posiadać odpowiednią infrastrukturę, w tym magazyny energii. 

Dotychczas tylko jeden podmiot uzyskał wpis, mimo że kilkanaście klastrów złożyło wnioski wymagające uzupełnienia. Wnioski można składać do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Łodzi lub przez ePUAP.

To może Cię zainteresować
Proszę czekać, ładują się powiadomienia...
Powiadomienia
    Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania powiadomień.
    Pliki cookie @ Memodo są po ty, by uczynić Twoją wizytę w sklepie internetowym Memodo jeszcze bardziej wyjątkową.

    Informacje o plikach cookie