• Szukaj
  • Powiadomienia
  • Ulubione
  • Moje konto
  • Koszyk

Memodo News 14.06

Memodo News 14.06
Zaktualizowane 14. czerwca 2024
4 min. czas czytania
Memodo Redaktion
Redakcja Memodo

Magazyny Energii obowiązkowe w MP 6.0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstępnie zapowiadało uruchomienie programu Mój Prąd 6.0 na drugi kwartał 2024 roku z budżetem w kwocie 400 mln zł. Jak dotąd nie były publikowane żadne szczegóły dotyczące dofinansowania, pojawiały się jednak doniesienia, że w tej edycji po raz pierwsze obowiązkowe mogą być systemy magazynowania energii.
Z wypowiedzi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiemy już, że nabór wniosków do Mojego Prądu 6.0 rozpocznie się we wrześniu, a magazyny energii będą obowiązkowym elementem i warunkiem uzyskania wsparcia. 
Dofinansowanie na zakup magazynu energii jest przewidziane również w startującym już niedługo programie dofinansowań Moja elektrownia wiatrowa i wyniesie ono do 17 tys. zł, niemniej nie więcej niż 6 tys. zł/kW. 

MKiŚ skraca czas uzyskania zgody na budowę instalacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce przyspieszyć proces uzyskiwania zgód na budowę dachowych instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła i infrastruktury przyłączeniowej. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE zaproponowano przepisy, które skrócą czas przygotowania tych projektów. Nowelizacja wpisuje się w ramy unijnego rozporządzenia z 2022 roku, mającego na celu przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Proponowane zmiany obejmują skrócenie maksymalnych terminów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 45 dni, do sieci ciepłowniczej do 30 dni oraz decyzji o pozwoleniu na budowę do 30 dni. Skrócone zostaną również terminy na dokonanie wpisu do rejestru wytwórców oraz na wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła.

Ułatwienia te mają dotyczyć instalacji montowanych na budynkach oraz położonych na tym samym terenie magazynów energii, ale nie obejmują farm fotowoltaicznych na gruncie. Nowelizacja ustawy została skierowana do konsultacji publicznych, które potrwają do 25 czerwca.

17,73 GW mocy zainstalowanej z OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opublikował raport „Fotowoltaika w Polsce w 2024 r.”, z którego wynika, że na koniec 2023 roku moc polskich elektrowni fotowoltaicznych wyniosła 17,73 GW. Z badań analityków IEO wynika, że polska fotowoltaika zyskała znaczenie w miksie energetycznym, stanowiąc 33,6% produkcji energii odnawialnej i około 8% zużycia energii elektrycznej.
IEO podaje, że rok 2023 przyniósł zmiany w strukturze rynku PV w Polsce. Segment prosumencki zmniejszył się, podczas gdy wzrosły inwestycje w średnie instalacje i duże farmy PV. Skumulowana moc elektrowni fotowoltaicznych powyżej 1 MW wyniosła 1,6 GW, co stanowiło 21% całkowitego przyrostu mocy. W farmach PV o jednostkowej mocy powyżej 30 MW oddano do użytku 873 MW nowych mocy. 
W ocenie instytutu wartość obrotów handlowych branży PV w 2023 roku wyniosła 21,6 mld zł, z czego największą część stanowił segment mikroinstalacji. Pomimo zwiększenia się liczby dużych instalacji, mikroinstalacje nadal dominują, stanowiąc 63,9% ogólnej mocy zainstalowanej.

Stawki w net-billingu za maj nadal niskie

Znamy już stawki za energię oddaną w maju przez prosumentów rozliczających się w modelu net-billing. Nieznacznie wzrosły one w odniesieniu do kwietnia, wynosząc 255,59 zł/MWh, wciąż jest to jednak trzeci miesiąc z rzędu, kiedy utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, znacznie niższym niż ceny energii na rynku hurtowym. Wśród niezadowolonych prosumentów słychać doniesienia o planowanych protestach i nawet odłączeniach instalacji fotowoltaicznych.
Jednocześnie od przyszłego miesiąca w net-billingu ma pojawić się możliwość rozliczeń opartych o stawkę godzinową. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje także wdrożyć zmiany związane z współczynnikiem korekcyjnym 1,23, mającym zwiększyć wartość oddawanej energii do sieci. 

Warmia i Mazury: dofinansowania dla OZE

W województwie warmińsko-mazurskim ruszą dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją energetyczną budynków publicznych. Konkursy, które rozpoczną się 24 czerwca, obejmują poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizację, wymianę infrastruktury na energooszczędną oraz instalację urządzeń OZE z możliwością zastosowania magazynów energii. Na te cele przeznaczono odpowiednio 50 mln zł i 20 mln zł. Dofinansowanie jest dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych i kulturowych oraz przedsiębiorstw świadczących usługi publiczne. Nabory będą trwały do 15 lipca 2024 r., a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Planowane jest także wsparcie edukacyjne i szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

To może Cię zainteresować
Proszę czekać, ładują się powiadomienia...
Powiadomienia
    Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania powiadomień.
    Pliki cookie @ Memodo są po ty, by uczynić Twoją wizytę w sklepie internetowym Memodo jeszcze bardziej wyjątkową.

    Informacje o plikach cookie